Kenniskoers heeft een brede ervaring op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, onderzoek en projectmanagement en is geregistreerd stedebouwkundige in het Architectenregister.

Heeft u globale ideeën of vastomlijnde bouwplannen? Kenniskoers ondersteunt u met advies en coördinatie bij benodigde procedures onder de omgevingswet om uw ambities te realiseren.

Uit passie voor het beroep en kennisoverdracht volgde het werken in het hoger onderwijs en een registratie in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Voor een ieder die aan een project moet werken of zelf een project wilt opzetten, biedt Kenniskoers korte trainingen in projectmanagement en persoonlijk leiderschap (onder meer aan de hand van kernkwadranten) aan. Dit kan in kleine groepen en in individuele trajecten.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Of neem contact op via (aanklikken) administratie@kenniskoers.nl